Monday, August 22, 2005

En utbyggd kollektivtrafik, hurra!?

Idag är inte bara dagen då SL byter till vintertidtabeller, det är också dagen då 100000 X-satsningen sätts i sjön.

Det är bra att kollektivtrafiken byggs ut, men den nytillkomna busslösningen känns inte bara temporär, det är också ngt av en nödlösning. Då det enligt uppgift ej går att belasta existerande spårnät med intensivare trafik. Detta måste återgärdas.
Det behövs visioner i kollektivtrafiken, inte nödlösningar. Busstrafik är bra, spårtrafik är bättre.
Undantaget den stora sucéen Tvärbanan, har det inte investerats i någon större spårtrafikssatsning i Sthlm på över 20 år, detta samtidigt som befolkning, och med den tryckety på kollektivtrafiken ökat markant.
Bilvägsprojekt har det dock investerats rejält i, och man har knappast från statlig håll sparat på pengarna. Södra länken är ett typexempel på en typisk mångmiljardsatsning för biltrafik, byggd för att korta restid. Snedvridningen av infrastrukturinvesteringar är total.
Detta är oacceptabelt! Det enda i längden hållbara är att investera rejält i ny spårtrafik.

3 Comments:

Blogger kevinammons13749290 said...

i thought your blog was cool and i think you may like this cool Website. now just Click Here

5:19 AM  
Blogger mikekline69048493 said...

Do you want free porn? Contact my AIM SN 'abunnyinpink' just say 'give me some pics now!'.

No age verification required, totally free! Just send an instant message to AIM screen name "abunnyinpink".

Any message you send is fine!

AIM abuse can be reported here.

11:18 AM  
Blogger louislando15571836 said...

Get any Desired College Degree, In less then 2 weeks.

Call this number now 24 hours a day 7 days a week (413) 208-3069

Get these Degrees NOW!!!

"BA", "BSc", "MA", "MSc", "MBA", "PHD",

Get everything within 2 weeks.
100% verifiable, this is a real deal

Act now you owe it to your future.

(413) 208-3069 call now 24 hours a day, 7 days a week.

9:42 AM  

Post a Comment

<< Home