Monday, August 22, 2005

En utbyggd kollektivtrafik, hurra!?

Idag är inte bara dagen då SL byter till vintertidtabeller, det är också dagen då 100000 X-satsningen sätts i sjön.

Det är bra att kollektivtrafiken byggs ut, men den nytillkomna busslösningen känns inte bara temporär, det är också ngt av en nödlösning. Då det enligt uppgift ej går att belasta existerande spårnät med intensivare trafik. Detta måste återgärdas.
Det behövs visioner i kollektivtrafiken, inte nödlösningar. Busstrafik är bra, spårtrafik är bättre.
Undantaget den stora sucéen Tvärbanan, har det inte investerats i någon större spårtrafikssatsning i Sthlm på över 20 år, detta samtidigt som befolkning, och med den tryckety på kollektivtrafiken ökat markant.
Bilvägsprojekt har det dock investerats rejält i, och man har knappast från statlig håll sparat på pengarna. Södra länken är ett typexempel på en typisk mångmiljardsatsning för biltrafik, byggd för att korta restid. Snedvridningen av infrastrukturinvesteringar är total.
Detta är oacceptabelt! Det enda i längden hållbara är att investera rejält i ny spårtrafik.